Biến áp tính từ kVA ra kW

Admin 24/12/2020
lioa.net
Biến áp 3kVA thì được bao nhiêu kW, Biến áp 5kVA thì được bao nhiêu kW, Biến áp 10kVA thì được bao nhiêu kW là mối quan tâm của nhiều người.

Biến áp tính từ kVA ra kW

Cách tính biến áp tính từ kVA ra kW, Biến áp 2kVA thì được bao nhiêu kW, Biến áp 3kVA thì được bao nhiêu kW, Biến áp 5kVA thì được bao nhiêu kW, Biến áp 10kVA thì được bao nhiêu kW là mối quan tâm của nhiều người.

Bien ap lioa

Bien ap lioa

Bài toán đặt ra là: Cách tính từ kVA ra kW
Ví dụ: Nguồn vô 220V ra 110V/15A

- kVA là đơn vị tính công suất biểu kiến. Đây chính là công suất toàn phần của máy. Công thức là S=U.I (kVA)

- kW là đơn vị tính công suất tác dụng của máy. P = U.I.Cos(phi) (kW).

- kVAr là đơn vị tính công suất phản kháng Q=U.I.Sin(phi) (KVAr).

Để đổi từ kVA sang kW của 1 máy bất kỳ ta phải có hệ số công suất cos(phi). Ví dụ động cơ có P=0.75kW, cos(phi)=0.85 thì S = 0.75/0.85 = 0.88kVA.

Lưu ý:
Đơn vị của các đại lượng nói trên có quy định riêng của nó: A, V, W viết hoa (Vì nó là viết tắt của tên người: ông Am-pe, ông Vol-te, ông Woat) các chữ còn lại là viết thường (k=kilo=1000, r=reactive=phản kháng), do đó các đơn vị trên phải viết là: kVA, kW, kVAr.

Đây là công suất biểu kiến của thiết bị:
- 1 pha: P = Ud.Id.Cosphi
Q = Ud.Id.Sinphi
S = Ud.Id
- 3 pha: P =sqrt(3).Ud.Id.Cosphi
Q = sqrt(3).Ud.Id.Sinphi
S = sqrt(3).Ud.Id
Căn cứ trên tam giác công suất là tính ra thôi.

Và thường thì khi tính máy biến áp theo điều kiện sự cố là:
- theo nhiệt độ hiệu chỉnh nước ta.
- theo điều kiện phát nóng cho phép.
- theo điều kiện quá tải cho phép (40%)

Với ví dụ trên: điện áp thứ cấp là 110V; dòng định mức là 15A.
Giả sử ta lựa chọn máy biến áp theo diều kiện bình thường:
s=u*i=110*15=1650=1.65kVA
p=s*cos(phi)=1.65*0.8=1.32kW

 

Nếu ta chọn máy biến áp theo điều kiện sự cố:
s=1.4*s tính toán=1.4*1.32=1.848kVA
p=1.848*0.8=1.4784KkVA=1.5kW.

Kết:
Để có được máy biến áp 1 pha nguồn vào 220V ra 110V/15A (ta chọn trong điều kiện sự cố). Ta cần chọn mua máy biến áp 1.848kVA loại máy chính xác như vậy trên thị trường không có nên ta thường chọn mua máy biến áp khoảng 2kVA.

 

 

 

Bạn đang xem: Biến áp tính từ kVA ra kW
Bài trước Bài sau
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0912307206
x