Ổn áp 3 pha ngâm dầu Lioa công nghiệp

Ổn áp 3 pha ngâm dầu Lioa có ưu điểm là thiết kế gọn, công suất nhiều loại có thể đạt công suất lớn. Ổn áp Lioa 3 pha ngâm dầu điện vào 304V~456V điện ra 380V /3F và được dùng sau trạm biến áp điện lực.

Ổn áp 3 pha ngâm dầu có các loại và model như sau

Ổn áp ngâm dầu 150KVA model D-150
Ổn áp ngâm dầu 200KVA model D-200
Ổn áp ngâm dầu 250KVA model D-250
Ổn áp lioa 300kva ngâm dầu model D-300
Ổn áp lioa 400kva ngâm dầu model D-400
Ổn áp lioa 500kva ngâm dầu model D-500
Ổn áp lioa 600kva ngâm dầu model D-600
Ổn áp lioa 800kva ngâm dầu model D-800
Ổn áp lioa 1000kva ngâm dầu model D-1000
Ổn áp lioa 1500kva ngâm dầu model D-1500
Ổn áp lioa 2000kva ngâm dầu model D-2000
Ổn áp lioa 2500kva ngâm dầu model D-2500

Ổn Áp Lioa Ngâm Dầu 150kVA-Lioa 200kVA-Lioa 250kVA-Lioa 300kVA-Lioa 400kVA

LIOA 500KVA MODEL D-500 NGÂM DẦU
25%

LIOA 500KVA MODEL D-500 NGÂM DẦU

342.240.000₫ 456.320.000₫
So sánh
LIOA 250KVA NGÂM DẦU 3 PHA
25%

LIOA 250KVA NGÂM DẦU 3 PHA

181.230.000₫ 241.640.000₫
So sánh
LIOA 200KVA NGÂM DẦU 3 PHA
25%

LIOA 200KVA NGÂM DẦU 3 PHA

142.605.000₫ 190.140.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 600KVA
25%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 600KVA

391.072.500₫ 521.430.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA 600KVA NGÂM DẦU
25%

ỔN ÁP LIOA 600KVA NGÂM DẦU

391.072.500₫ 521.430.000₫
So sánh
LIOA 500KVA NGÂM DẦU 3 PHA
25%

LIOA 500KVA NGÂM DẦU 3 PHA

342.240.000₫ 456.320.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA 500KVA NGÂM DẦU
25%

ỔN ÁP LIOA 500KVA NGÂM DẦU

342.240.000₫ 456.320.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 500KVA
25%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 500KVA

342.240.000₫ 456.320.000₫
So sánh
LIOA 400KVA NGÂM DẦU 3 PHA
25%

LIOA 400KVA NGÂM DẦU 3 PHA

249.892.500₫ 333.190.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA 400KVA NGÂM DẦU
25%

ỔN ÁP LIOA 400KVA NGÂM DẦU

249.892.500₫ 333.190.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 400KVA
25%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 400KVA

249.892.500₫ 333.190.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA 300KVA NGÂM DẦU
25%

ỔN ÁP LIOA 300KVA NGÂM DẦU

221.835.000₫ 295.780.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 300KVA
25%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 300KVA

221.835.000₫ 295.780.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA 250KVA NGÂM DẦU
25%

ỔN ÁP LIOA 250KVA NGÂM DẦU

181.230.000₫ 241.640.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 250KVA
25%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 250KVA

181.230.000₫ 241.640.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 200KVA
25%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 200KVA

142.605.000₫ 190.140.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 150KVA
25%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 150KVA

104.452.500₫ 139.270.000₫
So sánh
ỔN ÁP D-800 NGÂM DẦU
25%

ỔN ÁP D-800 NGÂM DẦU

505.020.000₫ 673.360.000₫
So sánh
ỔN ÁP D-600 NGÂM DẦU
25%

ỔN ÁP D-600 NGÂM DẦU

391.072.500₫ 521.430.000₫
So sánh
ỔN ÁP D-500 NGÂM DẦU
25%

ỔN ÁP D-500 NGÂM DẦU

342.240.000₫ 456.320.000₫
So sánh
ỔN ÁP D-400 NGÂM DẦU
25%

ỔN ÁP D-400 NGÂM DẦU

249.892.500₫ 333.190.000₫
So sánh
ỔN ÁP D-300 NGÂM DẦU
25%

ỔN ÁP D-300 NGÂM DẦU

221.835.000₫ 295.780.000₫
So sánh
ỔN ÁP D-250 NGÂM DẦU
25%

ỔN ÁP D-250 NGÂM DẦU

181.230.000₫ 241.640.000₫
So sánh
Lọc Sắp xếp Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0912307206 - 0915951325