Ổn áp 3 pha ngâm dầu Lioa công nghiệp

Ổn áp 3 pha ngâm dầu Lioa có ưu điểm là thiết kế gọn, công suất nhiều loại có thể đạt công suất lớn. Ổn áp Lioa 3 pha ngâm dầu điện vào 304V~456V điện ra 380V /3F và được dùng sau trạm biến áp điện lực.

Ổn áp 3 pha ngâm dầu có các loại và model như sau

Ổn áp ngâm dầu 150KVA model D-150
Ổn áp ngâm dầu 200KVA model D-200
Ổn áp ngâm dầu 250KVA model D-250
Ổn áp lioa 300kva ngâm dầu model D-300
Ổn áp lioa 400kva ngâm dầu model D-400
Ổn áp lioa 500kva ngâm dầu model D-500
Ổn áp lioa 600kva ngâm dầu model D-600
Ổn áp lioa 800kva ngâm dầu model D-800
Ổn áp lioa 1000kva ngâm dầu model D-1000
Ổn áp lioa 1500kva ngâm dầu model D-1500
Ổn áp lioa 2000kva ngâm dầu model D-2000
Ổn áp lioa 2500kva ngâm dầu model D-2500

Ổn Áp Lioa Ngâm Dầu 150kVA-Lioa 200kVA-Lioa 250kVA-Lioa 300kVA-Lioa 400kVA

LIOA 500KVA MODEL D-500 NGÂM DẦU
32%

LIOA 500KVA MODEL D-500 NGÂM DẦU

340.000.000₫ 502.000.000₫
So sánh
LIOA 250KVA NGÂM DẦU 3 PHA
26%

LIOA 250KVA NGÂM DẦU 3 PHA

198.000.000₫ 265.800.000₫
So sánh
LIOA 200KVA NGÂM DẦU 3 PHA
21%

LIOA 200KVA NGÂM DẦU 3 PHA

170.000.000₫ 214.200.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 600KVA
32%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 600KVA

390.000.000₫ 573.570.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA 600KVA NGÂM DẦU
32%

ỔN ÁP LIOA 600KVA NGÂM DẦU

390.000.000₫ 573.570.000₫
So sánh
LIOA 500KVA NGÂM DẦU 3 PHA
32%

LIOA 500KVA NGÂM DẦU 3 PHA

340.000.000₫ 502.000.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA 500KVA NGÂM DẦU
32%

ỔN ÁP LIOA 500KVA NGÂM DẦU

340.000.000₫ 502.000.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 500KVA
32%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 500KVA

340.000.000₫ 502.000.000₫
So sánh
LIOA 400KVA NGÂM DẦU 3 PHA
29%

LIOA 400KVA NGÂM DẦU 3 PHA

260.000.000₫ 366.500.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA 400KVA NGÂM DẦU
29%

ỔN ÁP LIOA 400KVA NGÂM DẦU

260.000.000₫ 366.500.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 400KVA
29%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 400KVA

260.000.000₫ 366.500.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA 300KVA NGÂM DẦU
28%

ỔN ÁP LIOA 300KVA NGÂM DẦU

235.000.000₫ 325.360.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 300KVA
28%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 300KVA

235.000.000₫ 325.360.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA 250KVA NGÂM DẦU
26%

ỔN ÁP LIOA 250KVA NGÂM DẦU

198.000.000₫ 265.800.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 250KVA
26%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 250KVA

198.000.000₫ 265.800.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 200KVA
21%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 200KVA

170.000.000₫ 214.200.000₫
So sánh
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 150KVA
27%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 150KVA

143.000.000₫ 195.800.000₫
So sánh
ỔN ÁP D-800 NGÂM DẦU
26%

ỔN ÁP D-800 NGÂM DẦU

550.000.000₫ 740.700.000₫
So sánh
ỔN ÁP D-600 NGÂM DẦU
25%

ỔN ÁP D-600 NGÂM DẦU

391.072.500₫ 521.430.000₫
So sánh
ỔN ÁP D-500 NGÂM DẦU
32%

ỔN ÁP D-500 NGÂM DẦU

340.000.000₫ 502.000.000₫
So sánh
ỔN ÁP D-400 NGÂM DẦU
29%

ỔN ÁP D-400 NGÂM DẦU

260.000.000₫ 366.500.000₫
So sánh
ỔN ÁP D-300 NGÂM DẦU
28%

ỔN ÁP D-300 NGÂM DẦU

235.000.000₫ 325.360.000₫
So sánh
ỔN ÁP D-250 NGÂM DẦU
26%

ỔN ÁP D-250 NGÂM DẦU

198.000.000₫ 265.800.000₫
So sánh
Lọc Sắp xếp Danh mục
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0912307206