Đội Quản Lý Thị Trường số 15 ra công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Standa Việt Nam

Admin 24/12/2020
lioa.net
Đội quản lý thị trường số 15 ra công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Standa Việt Nam chấm dứt ngay vi phạm sâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ sở hữu công nghiệp của Công ty chúng tôi.

Trước những sai phạm cụ thể rõ ràng, Công ty chúng tôi không vu khống, không tung tin bịa đặt vô căn cứ, không nói sấu cá nhân hay công ty khác. Nhưng hiện nay, Công ty Cổ phần Standa Việt Nam vì muốn lợi dụng Facebook các trang bán hàng online để bôi nhọ cá nhân và Công ty chúng tôi. Nói Công ty chúng tôi là giả là nhái nhưng THỰC TẾ chính Công ty Cổ phần Standa Việt Nam đang sản xuất hàng giả nhái nhãn hiệu của Công ty chúng tôi nhằm lợi dụng nhãn hiệu trên ổn áp Standa để đánh lừa người tiêu dùng và trục lợi.

Đội Quản Lý Thị Trường số 15 ra công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Standa Việt Nam

Đây công văn của Đội Quản Lý Thị Trường số 15 (Hà Nội) ra yêu cầu Công ty Cổ phần Standa Việt Nam phải chấm dứt hành vi vi phạm sâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ sở hữu công nghiệp của Công ty chúng tôi. Cụ thể như sau:

Đội Quản Lý Thị Trường số 15 ra công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Standa Việt Nam_trang1

Đội Quản Lý Thị Trường số 15 ra công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Standa Việt Nam_trang1

Đội Quản Lý Thị Trường số 15 ra công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Standa Việt Nam_trang2

Đội Quản Lý Thị Trường số 15 ra công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Standa Việt Nam_trang2

Lần nữa, Chúng tôi khẳng định Công ty Cổ phần Standa Việt Nam sản xuất ổn áp Standa giả nhái nhãn hiệu trên ổn áp Standa của Công ty chúng tôi. Mọi thông tin mà Công ty Cổ phần Standa Việt Nam tung tin nói sấu cá nhân hay Công ty chúng tôi là họ đang sai pháp luật toàn bộ, sai đơn sai kép. Điều đó thể hiện họ bất chấp pháp luật và đạo đức kinh doanh để trục lợi từ khách hàng, bôi nhọ nói sấu người khác là vô liêm sỉ. Công ty chúng tôi làm việc theo pháp luật, có giấy tờ đầy đủ để làm căn cứ chứ không như Công ty Cổ phần Standa Việt Nam chỉ nói sấu nói xuông, nói càn quấy (vì họ không sở hữu được nhãn hiệu nên mới đi làm giả nhái nhãn hiệu trên ổn áp Standa của chúng tôi)

Bạn đang xem: Đội Quản Lý Thị Trường số 15 ra công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Standa Việt Nam
Bài trước Bài sau
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0912307206
x