Mạch điện 3 pha

Admin 24/12/2020
lioa.net
Nếu lưới điện 3 pha không ổn định thì phải có biện pháp bảo vệ ngay và bảo vệ bằng dùng ổn áp lioa cũng là cách dễ và nhanh nhất.

Mạch điện 3 pha

Ổn định điện tại khu công nghiệp là quan trọng nên cần dùng ổn áp lioa-biến áp lioa. Điện cho sản xuất khu công nghiệp phải ổn định nên cần dùng ổn áp lioa 3 pha.

1 Tóm tắt lý thuyết:

Đó là một hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều có cùng biên độ, cùng tần số, nhưng lệch nhau về pha một góc bằng, hay, tức là lệch nhau về thời gian 1/3 chu kì. Dòng ba pha có những ưu điểm mà dòng một pha không có được.

Ưu điểm của dòng điện ba pha:

Việc truyền tải điện năng bằng mạch điện ba pha tiết kiệm được dây dẫn hơn là dùng dòng điện một pha

Động cơ ba pha có cấu tạo dơn giản và đặc tính tốt hơn động cơ một pha

1.1 Nguồn điện 3 pha và tải 3 pha:

- Mạch điện 3 pha gồm nguồn, tải và đường dây đối xứng gọi là mạch điện 3 pha đối xứng. Nếu không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện đã nêu gọi là mạch điện 3 pha không đối xứng.

- Điện áp pha của tải UP = UA = UB = UC là điện áp đo được giữa 2 đầu pha tải hoặc giữa 1 dây pha và 1 dây trung tính.

- Điện áp dây của tải Ud = UAB = UBC = UCA là điện áp đo được giữa 2 dây pha.

- Dòng điện pha của tải IP = IPA = IPB = IPC  là dòng điện đi qua một cuộn dây của một pha máy phát hoặc một pha tải.

- Dòng điện dây Id = Id A = Id B = Id C  là dòng điện chạy trên dây từ nguồn đến tải.

- Nối nguồn với tải theo hình sao 4 dây. Nối nguồn và tải theo hình tam giác.


dien 3 pha

 

dien-3-pha-4-day
 
 

2 Tải 3 pha:

- Tải 3 pha có thể nối hình sao hoặc hình tam giác, cách nối hình sao (hình 3.1), cách nối hình tam giác (hình 3.2).

- Khi nối tải hình sao đối xứng ta có Ud =UP và Id = IP.

- Khi nối tải hình tam giác đối xứng ta có Ud = UP và Id =IP.

- Khi nối tải hình sao có 4 dây, tải đối xứng thì dòng điện ở dây trung tính Io = 0, tải không đối xứng thì dòng điện ở dây trung tính Io khac 0

 

3 Tải 1 pha:

  Thường được sử dụng trong mạng điện dân dụng, tải được nối vào 1 dây pha và trung tính của nguồn, tức là sử dụng điện áp pha của nguồn.

Chú ý : điện áp dây của nguồn có giá trị lớn gấp tức 1,732 lần điện áp pha, do đó có thể làm cháy tải.

3.2 Tiến hành thực tập:

3.2.1 Nối tải theo hình sao 3 pha 3 dây:

Đo các thông số cần thiết điền vào bảng 3.1

able 3.1 Số liệu cần đo trong mạch có tải hình sao 3 pha 3 dây.

 

Thông số

cần đo

U Pha 1

U L1-N

U Pha 2

U L2-N

U Pha 3

U L3-N

U dây

U L1-L2

U dây

U L2-L3

U dây

U L3-L1

Tải đối xứng

           

Tải không đối xứng

           

 

Thông số

cần đo

I Pha 1

I P1

I Pha 2

I P2

I Pha 3

I P3

I Dây 1

I L1

I Dây 2

I L2

I Dây 3

I L3

Tải đối xứng

           

Tải không đối xứng

           

 

3.3.2 Nối tải theo hình sao 3 pha 4 dây

Đo các thông số cần thiết điền vào bảng

3.2 Table 3.2 Số liệu cần đo trong mạch có tải hình sao 3 pha 4 dây.

 

Thông số

cần đo

U Pha 1

U L1-N

U Pha 2

U L2-N

U Pha 3

U L3-N

U dây

U L1-L2

U dây

U L2-L3

U dây

U L3-L1

Tải đối xứng

           

Tải không đối xứng

           

 

Thông số

cần đo

I Pha 1

I P1

I Pha 2

I P2

I Pha 3

I P3

I Dây 1

I L1

I Dây 2

I L2

I Dây 3

I L3

I Dây Trung tính

I O

Tải đối xứng

             

Tải không đối xứng

             

3.3.3 Nối tải theo hình tam giác:

Đo các thông số cần thiết điền vào bảng 3.3

Table 3.3 Số liệu cần đo trong mạch có tải hình tam giác.

                                           

Thông số

cần đo

U Pha 1

U 2 đầu pha tải

U Pha 2

U 2 đầu pha tải

U Pha 3

U 2 đầu pha tải

U dây

U L1-L2

U dây

U L2-L3

U dây

U L3-L1

Tải đối xứng

           

Tải không đối xứng

           

 

Thông số

cần đo

I Pha 1

I P1

I Pha 2

I P2

I Pha 3

I P3

I Dây 1

I L1

I Dây 2

I L2

I Dây 3

I L3

Tải đối xứng

           

Tải không đối xứng

           
 
 

Kết luận:

Điện 3 pha 4 dây được dùng trong sinh hoạt và đặc biệt quan trọng trong máy móc sản xuất. Do đó nếu lưới điện 3 pha không ổn định thì phải có biện pháp bảo vệ ngay và bảo vệ bằng dùng ổn áp lioa cũng là cách dễ và nhanh nhất.

 
Bạn đang xem: Mạch điện 3 pha
Bài trước Bài sau
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0912307206
x